Wrexham County Borough Council homepage

Cartref | Canllawiau | Map o'r | Gwasanaethau A-Y | Cwestiynau Cyffredin | Cysylltwch Ni | Ieithoedd

English

CyngorBusnes a Diwydiant | Cymuned | Addysg | Gwasanaethau Lleol y Cyngor | Hamdden a Thwristiaeth | Cyfleusterau Ar Lein

Cysylltu â Ni

Lluniau Wrecsam | Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam | Chwilio’r Delweddau | Prynu Printiau | Cysylltu Ni


Ymholiadau ynghylch archebion ffotograffau
Cysylltwch â House of Images
Drwy’r Post
23 Glebelands Road
Prestwich
Manchester
M25 1WE
Dros y Ffôn
(y DU) 0161 773 0711
(Rhyngwladol) (44) 0161 773 0711

Ymholiadau cyffredinol
Cysylltwch â [ Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam ]

 

Drwy’r post
Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam
Canolfan A.N. Palmer
Amgueddfa Wrecsam
Stryt y Rhaglaw
Wrecsam
LL11 1RB


Dros y Ffôn
(y DU) 01978 317973
(Rhyngwladol) +44 (0)1978 317973


Drwy Ffacs:
(y DU) 01978 317982
(Rhyngwladol) +44 (0)1978 317982


Drwy e-bost [ archives@wrecsam.gov.uk ]

Yn ôl i'r © Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cysylltwch â Ni | Ymateb Gwefan | ebost: webmaster@wrexham.gov.uk |
Datganiad Preifatrwydd | Gwybodaeth Diogelu Data | Rhyddid Gwybodaeth | Ymwadiadau